คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง

หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง

หน่วยที่ 2 การทำโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานหมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ


AI จีน โชว์ล้ำ จำหน้า 10 ล้านคนในหลักวินาที [อ่านต่อ]

AI จีน สามารถกวาดรางวัลที่ 1-5 เวทีแข่งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระดับโลก (FRVT) ซึ่งเปิดฉากการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา โดย AI จากจีน สามารถจำหน้า 10 ล้านคนในหลักวินาที ...

10 ภาษา Programming ยอดนิยม [อ่านต่อ]

IEEE Spectrum ได้ออกมาเผยถึงผลการจัดอันดับของภาษา Programming ที่มีความนิยม 10 อันดับ

การใช้ Big Data ในการพัฒนาธุรกิจ [อ่านต่อ]

Big Data คือการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของข้อมูล ปัจจุบันนิยมนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ

การใช้ Internet of Things จริงในธุรกิจระดับโลก[อ่านต่อ]

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆทั้งด้าน Software และ Hardware มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปิดไฟด้วย Application การ Scan ใบหน้าเพื่อตรวจสอบอารมณ์ เป็นต้น