ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

หน่วยรับข้อมูล


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

หน่วยรับข้อมูล

          หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลที่รับมาเหล่านั้นไปแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าแล้วนำมาจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก แล้วจึงนำไปประมวลผล ข้อมูลที่รับเข้ามาประมวลผลได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษร ตัวเลข เป็นต้น หน่วยรับข้อมูลที่มีใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้

แป้นพิมพ์ (Keyboard)

           แป้นพิมพ์(Keyboard) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานโดยการกดที่แป้นพิมพ์ การทำงานของแป้นพิมพ์มีลักษณะคล้ายกับแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีด แต่ได้เพิ่มปุ่มควบคุมเฉพาะคอมพิวเตอร์ เช่น ปุ่ม Delete Ctrl ปุ่มต่างๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

-ปุ่มพิมพ์อักขระ (Typing Keys)
-ปุ่มฟังก์ชัน (Function Key) F1-F12
- ปุ่มตัวเลข และเครื่องหมายคำนวณ (Numeric Keypad)
-ปุ่มควบคุมต่างๆ ได้แก่ ลูกศร Alt Ctrl เป็นต้น

การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อได้โดยผ่านพอร์ตต่างๆดังนี้
1. ดีไอเอ็น (DIN:Deutsches Institut fur Normung) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 28 ก.ค. 2555)
http://store.cableorganizer.com/p-32820-ps2-6-pin-mini-din-f-to-5-pin-din-m-adapter.aspx

2. พีเอสทู (PS/2) นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นตัวต่อขนาดเล็ก

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 28 ก.ค. 2555)
http://desktopreality.com/why-ps2-port-is-called-so/

3. ยูเอสบี (USB:Universal Serial Bus) เป็นขั้นต่อรุ่นใหม่ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 28 ก.ค. 2555)
http://www.aliexpress.com/store/product/PS-2-ADAPTER-CONVERTER-USB-to-PS2-PS-2-to-USB-PS2-Connecter-Adapter-for-Computer/105784_413111885.html

4. แป้นพิมพ์ไร้สาย (Wireless) แป้นพิมพ์ชนิดนี้จะใช้แสงอินฟราเรดหรือคลื่นความถี่ของวิทยุเป็นตัวรับส่งข้อมูลระหว่างแป้นพิมพ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 28 ก.ค. 2555)
http://www.taradplaza.com/_tarad/_templates/b/_modules/view_image2.php?shopurl=14shop&picname=http://img.tarad.com/shop/1/14shop/img-lib/spd_20090425221537_b.jpg

เมาส์ (Mouse)

          เมาส์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมรองถัดจากแป้นพิมพ์ ใช้สำหรับเพื่อเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง โดยเรียกตัวชี้ตำแหน่งนี้ว่า ตัวชี้ตำแหน่ง Mouse Pointer เมาส์โดยทั่วไป มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้

1. เมาส์แบบทั่วไป (Mechanical Mouse) เป็นเมาส์ที่ใช้ลูกบอลเป็นตัวจับทิศทางที่เลื่อน โดยลูกบอลมีลักษณะกลม

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 29 ก.ค. 2555)
http://6138.cis-training.com/joomla/index.php/hardware/input-device/pointing-devices

2. เมาส์แบบแสงหรือออปติคัลเมาส์ ( Optical Mouse) เป็นเมาส์ที่ใช้แสงส่องไปกระทบพื้นผิวด้านล่าง โดยพื้นผิวจะต้องเป็นพื้นผิวที่ไม่เกิดการสะท้อนของแสง มิฉะนั้นเมาส์จะไม่สามารถใช้งานได้

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 29 ก.ค. 2555)
http://6138.cis-training.com/joomla/index.php/hardware/input-device/pointing-devices

3. เมาส์แบบไร้สาย (Wireless Mouse) เป็นเมาส์ที่ใช้แสงอินฟราเรดในการรับส่งสัญญาณ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากร หรือ ผู้บรรยายต่างๆ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 29 ก.ค. 2555)
http://www.pctodaythailand.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_7669.jpg


สแกนเนอร์ (Scanner)

           สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการ การส่องแสงไปยัง รูปภาพ หรือ ข้อความที่ต้องการทำสำเนา จากนั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเก็บเป็นไฟล์ภาพ สแกนเนอร์มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1.สแกนเนอร์มือถือ (Handheld scanner) เป็นสแกนเนอร์ขนาดเล็กพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับรูปภาพขนาดเล็ก เช่น Logo

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 29 ก.ค. 2555)
http://www.sinkardd.com/id-50be9ad99ce62e2b4e00027b.html

2.สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ (sheetfed scanner) เป็นสแกนเนอร์ที่มีการทำงานด้วยการดึงกระดาษทีละแผ่นเพื่อนำเข้าไปสแกนรูปภาพ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 29 ก.ค. 2555)
http://knigs-hraha.blogspot.com/2012/09/input-unit.html

3.สแกนเนอร์แบบแท่น (Flatbed scanner) เป็นสแกนเนอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การทำงานมีลักษณะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 29 ก.ค. 2555)
http://everydaylife.globalpost.com/difference-between-flatbed-scanners-document-scanners-29283.html

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล (Digital Camera)

           เป็นกล้องถ่ายภาพที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพโดยไม่ใช้ฟิล์ม สามารถดูได้ทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 30 ก.ค. 2555)
http://www.sinkardd.com/id-50be525a9ce62e2207000ce2.html

อุปกรณ์รับเสียง (Audio-input devices)

           เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเสียง เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำเสียงที่รับมาไปแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ แล้วจึงนำข้อมูลเสียงที่รับมาไปประมวลผลได้ อุปกรณ์รับเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน เป็นต้น

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 30 ก.ค. 2555)
http://www.siambig.com

จอภาพแบบสัมผัส (Touch screen)

           จอภาพแบบสัมผัสมีลักษณะที่แตกต่างจากจอภาพปกติ คือ สามารถสัมผัสโดยการป้อนข้อมูล คลิกเลือกข้อมูลต่างๆได้ แทนการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด ซึ่งเป็นการรวมเอาอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลกับหน่วยแสดงผลเข้าด้วยกัน ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เนื่องจากสะดวกต่อการใช้งานและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์รับข้อมูลบางชนิดก็สามารถทำงานได้ตามปกติ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 30 ก.ค. 2555)
http://market.onlineoops.com/498664

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=gAy5013LXbM
http://bansit.blogspot.com/2012/04/my-first-blog.html

กลับสู่ด้านบน