ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

หน่วยประมวลผลกลาง


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

หน่วยประมวลผลกลาง

          หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Microprocessor เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ โดย CPU เปรียบแสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผล ที่ได้จากอุปกรณ์รับข้อมูลตามคำสั่งต่างๆและส่งไปยังหน่วยแสดงผล หน่วยประมวลผล กลางประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

หน่วยความจำรีจีสเตอร์

           คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่บรรจุในหน่วยประมวลผลกลาง เรียกว่า สเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ พักข้อมูลเพื่อรอการประมวลผลหรือเก็บหลังการประมวลผล

หน่วยควบคุม

           คือ หน่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดภายในหน่วยประมวลผลกลาง ควบคุมลำดับขั้นตอนการประมวลผล รวมไปถึงการประสานงานกับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และหน่วยความจำสำรอง รวมไปถึงการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกที่หน่วยประมวลผลกลางทำการติดต่อ

หน่วยคำนวณและตรรกะ

           คือ หน่วยที่ทำหน้าที่คำนวณเปรียบเสมือนเครื่องคำนวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งการคำนวณเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ คือ การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น การคำนวณทางตรรกะ คือ การคำนวณที่มีเงื่อนไข เช่น การกระทำ และ(AND) การกระทำ หรือ(OR) เป็นต้น

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 30 ก.ค. 2555)
http://www4.csc.ku.ac.th/~b5340206173/unit3.html

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=txdsLfvHOyY
http://www.xmind.net/m/WhPM/

กลับสู่ด้านบน