ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

หน่วยความจำหลัก


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

หน่วยความจำหลัก

          หน่วยความจำหลัก ( Main Memory ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล หน่วยความจำหลักจะทำงานไปควบคู่ไปกับ CPU เพื่อช่วยให้การทำงานของ CPU มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหน่วยความจำหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้ดังต่อไปนี้

หน่วยความจำแรม ( RAM )

           หน่วยความจำแรม ( Random Access Memory ) เป็นหน่วยความจำที่ทำงานควบคู่ไปกับ CPU ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการทำงานเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย หรือ เรียกหน่วยความแรมนี้ว่า หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory)

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 30 ก.ค. 2555)
http://orraphan506.blogspot.com/2013_08_01_archive.html

หน่วยความจำรอม (ROM)

           หน่วยความจำรอม (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิตได้ติดตั้งชุดคำสั่งไว้สำหรับการเริ่มต้นการทำงานหรือเป็นเก็บชุดคำสั่งที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ไว้อย่างถาวร โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าเลี้ยง (Non Volatile) เช่นเก็บโปรแกรมควบคุม การจัดการพื้นฐานของระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ (bios) ROM ส่วนใหญ่เป็นหน่วยความจำไม่ลบเลือนแต่อาจยอมให้ผู้พัฒนาระบบ ลบข้อมูลและ เขียนข้อมูลลงไปใหม่ได้

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 30 ก.ค. 2555)
http://checkpricecomputer.com/

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
http://www.pccpl.ac.th/~tech/device_com02.php
https://www.youtube.com/watch?v=0KyNKk1mvgs

กลับสู่ด้านบน