ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

หน่วยแสดงผล


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

หน่วยแสดงผล

          หน่วยแสดงผล (Output Unit) คือ อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยประมวลแล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อได้ผลลัพธ์จากหน่วยประมวลผล จะแปลงผลลัพธ์จากสัญญาณไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กลายเป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจ เช่น รูปภาพ ตัวอักษร เป็นต้น หน่วยแสดงผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. หน่วยแสดงผลชั่วคราว ( Soft Copy )

           หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึงการแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการทำงานหรือเลิกใช้แล้วผลนั้นก็จะหายไป ไม่เหลือเป็นวัตถุให้เก็บได้

จอภาพ

           จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จับต้องไม่ได้ เช่น ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ แสดงได้ในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า หน่วยแสดงผลชั่วคราว จอภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

1. จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube monitor) เป็นจอภาพที่มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายกับโทรทัศน์ เกิดจากคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณให้เกิดการเบี่ยงเบนในการยิงแสงอิเล็กตรอนไปยังพื้นผิวของจอภาพ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 2 ส.ค. 2555)
http://monitortakzz.blogspot.com/

2. จอแอลซีดี (LCD: Liquid crystal Display monitor) เป็นจอภาพแบบแบนซึ่งใช้การเรืองแสงของผลึกเหลว จึงทำให้ประหยัดไฟฟ้าและมีแสงที่ส่องมายังตาผู้ใช้งานน้อย

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 2 ส.ค. 2555)
http://hitech.sanook.com/computer/tactic_13175.php/p>

3. จอพลาสมา (Plasma monitor) เป็นจอภาพที่มีความกว้างถึง 160 องศา มีความสว่างและความคมชัด เหมาะกับการชมภาพยนตร์

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 2 ส.ค. 2555)
http://www.rumruay.com/id-50d0448f0b8564df5700018f.html

4. จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) เป็นจอภาพที่พัฒนามาจาก จอแอลซีดีและจอพลาสมา ซึ่งมีความคมชัด และแสงสว่างมากกว่า ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 2 ส.ค. 2555)
http://www.samsung.com/th/consumer/pc-peripherals-printer/monitor/led-monitor

2. หน่วยแสดงผลถาวร ( Hard Copy)

           หมายถึงการแสดงผลที่สามารถจับต้อง และเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะออกมาในรูปของกระดาษ

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์(Printer)เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปข้อมูล รูปภาพ ตัวอักษร ลงบนกระดาษ หรือเรียกเครื่องพิมพ์ว่า หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy) ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์หลากหลายชนิด ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักการพิมพ์โดยฉีดพนหยดหมึกเล็กๆให้ติดกับกระดาษ เป็นที่นิยมในใช้กับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เพราะมีราคาที่ไม่แพงมากนัก

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 2 ส.ค. 2555)
http://noonnarukza12.blogspot.com/

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีหลักการทำงานคล้ายๆกับเครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้แสงเลเซอร์สร้างประจุไฟฟ้าบวกบนแผ่นกระดาษที่เคลื่อนผ่าน ส่วนผงหมึกที่มีประจุเป็นลบจะถูกดูดเข้ากับประจุบวกซึ่งเป็นกระดาษโดยมีลูกกลิ้งที่มีความร้อนช่วยให้หมึกติดกับกระดาษ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีความเร็วในการพิมพ์สูงกว่าเครื่องพิมพ์อื่นๆ เหมาะกับงานเอกสารที่ต้องการพิมพ์ในปริมาณมากๆ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 2 ส.ค. 2555)
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355201/p25-5.html

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
http://thn21578-03-2.blogspot.com/2012/02/output-unit.html
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20hard4.htm

กลับสู่ด้านบน