ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit)  

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผล ที่ได้จากอุปกรณ์รับข้อมูลตามคำสั่งต่างๆและส่งไปยังหน่วยแสดงผล

เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า หน่วยแสดงผลชั่วคราว  

จอภาพ Monitor

จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จับต้องไม่ได้ เช่น ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ แสดงได้ในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์  

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย และ ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เป็นต้น

การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร  

การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร

ปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลากหลายและให้ความสะดวกต่อการใช้งาน

   ((((เนื้อหาที่น่าสนใจ))))


1. หน่วยความจำหลัก

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หน่วยรับข้อมูล

4. บทบาทของคอมพิวเตอร์

5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงค์ภายนอก