คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
กระบวนการเขียนโปรแกรม

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ดีควรทราบถึงจุดประสงค์ หรือเป้าหมายของการสร้าง พัฒนาโปรแกรม จากนั้นจึงนำจุดประสงค์ของการพัฒนามาคิดวิเคราะห์ในวิธีต่างๆ ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
KROOTOM.COM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ E-learning ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้อย่างครบถ้วน เทคโนโลยีไม่มีวันหยุดนิ่ง เราจึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

หลักการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมต้องมีการคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม เพราะเนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทราบถึงข้อมูลเข้า (Input) การประมวลผล (Process) และการแสดงผล (Output) ทั้งหมดของการเขียนโปรแกรม เพื่อความง่ายและความรวดเร็วต่อการเขียนโปรแกรม

อ่านต่อ

ผังงานและการเขียนโปรแกรม

ผังงาน (flowchart) คือ แผนภาพซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายบ่งบอกว่า ขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะการทำงาน ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ ว่าในการทำงานนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง และมีลำดับอย่างไร ประโยชน์ของผังงาน

อ่านต่อ


AI จีน โชว์ล้ำ จำหน้า 10 ล้านคนในหลักวินาที [อ่านต่อ]

AI จีน สามารถกวาดรางวัลที่ 1-5 เวทีแข่งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระดับโลก (FRVT) ซึ่งเปิดฉากการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา โดย AI จากจีน สามารถจำหน้า 10 ล้านคนในหลักวินาที ...

10 ภาษา Programming ยอดนิยม [อ่านต่อ]

IEEE Spectrum ได้ออกมาเผยถึงผลการจัดอันดับของภาษา Programming ที่มีความนิยม 10 อันดับ

การใช้ Big Data ในการพัฒนาธุรกิจ [อ่านต่อ]

Big Data คือการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของข้อมูล ปัจจุบันนิยมนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ